Fal

Fal Nedir?

Fal ; Çeşitli tekniklerle Yazgıyı, şans ve kısmeti anlamak, gelecekte olacakları öğrenmek ereğiyle kahve telvesi, iskambil kâğıdı, el ayası, bakla,tarot kağıtları gibi şeylere bakarak gelecekten ve bilinmeyenden haber verme, gizli kişilik özelliklerini ortaya çıkarma sanatıdır.

Çeşitli tekniklerle Yazgıyı, şans ve kısmeti anlamak, gelecekte olacakları öğrenmek ereğiyle kahve telvesi, iskambil kâğıdı, el ayası, bakla,tarot kağıtları gibi şeylere bakarak gelecekten ve bilinmeyenden haber verme, gizli kişilik özelliklerini ortaya çıkarma sanatıdır.
Fal genelde ya bazı alet ve vasıtalarla ya da bazı yöntemlerle tahminlerde bulunma, içinde bulunulan zamanla ve gelecekle ilgili yorumlar yapma işidir. Bazı fal türleri ise;

[metaslider id=54]

Kağıt falı  : İskambil kağıtlarından ya da tarot kağıtlarından bakılan fallardır. Bu tip özel ve şekilli kartlar vasıtasıyla fal baktıran kişinin geçmişi ya da geleceği hakkında yorumlar yapılabilmektedir.

Yıldız falı : Astroloji bilimiyle birbirlerinin içine geçmiş olan fal türlerinden biridir. Kişinin doğduğu tarihte yıldızların hangi yerde olduğuna bakıldıktan sonra o kişinin gelecekteki hayatının nasıl olacağına dair tahminler yürütülmektedir.

Kuş falı : Kuşların göç ettiği yollara ya da ötüş biçimlerine bakılarak bir anlam çıkarma üzerine bakılan fal çeşididir.

Kum / Toprak falı : Kumun ya da toprağın fal için incelenmesi yöntemidir. Bu iki aracın gelecekten haber getirdiğine inanılmaktadır.

El falı : Fal baktırmak isteyen kişinin elindeki çizgilere bakılarak geçmiş ya da gelecek hakkında yorum yapılmasına dair bakılan fal çeşididir.

Zar falı : Zarların elde çalkalanarak atılıp bakıldığı fal durumudur.

Su falı : Falı bakan kişinin önündeki berrak suya bakarak görünmez yaratıklardan haber aldığına inanıldığı fal türüdür.

Ateş falı : Yakılan ateşin yanma biçiminden kişinin geçmişiyle ya da geleceğiyle ilgili yorum yapılabilen fal çeşididir.

Kahve falı : Kahve içildikten sonra fincanın içerisinde kalan telveye bakılarak kişinin geçmişi ve geleceği hakkında bir takım fikirlerin ortaya sürüldüğü fal türüdür

Kahve falı baktır.

İnsanoğlu tarih boyunca gerek kendisiyle gerek çevresiyle ilgili bilinmezleri anlayıp keşfetmeye, istikbalin neler getireceğini önceden Öğrenmeye ve böylece kendi kaderine hükmetmeye çalışmıştır. Şüphesiz bunda esrarengize ve meçhule karşı olan merak ve tecessüs duygusunun da büyük payı vardır. Bir bakıma her şekle bir mâna verme ve her davranışa bir anlam yükleme insanın yapısından gelen bir özelliktir.